Principe Van Een Taxidanser

English version below! Or Click Here

Er blijft veel onduidelijkheid over het fenomeen taxidanser, waardoor er onbegrip en negativiteit ontstaat onder de gasten. Daarom willen wij uitleggen wat je (bij Kizomba Lounge) van een taxidanser kan verwachten.

Een Taxidanser Is Extra Service

De taxidansers zijn niet verplicht om de gasten langs de kant te vragen om te dansen. Dit gebeurt echter veelal wel! Zie dit als extra service.

Zoals het bij een “echte” taxi gaat kun je van een taxichauffeur niet verwachten dat hij iedereen op straat tegenhoudt om te vragen of ze een ritje nodig hebben. Zo ook niet van een taxidanser.

Oorspronkelijk Doel Van Een Taxidanser


Het oorspronkelijk doel van de taxidansers is om er te zijn als opvulling voor het herentekort.

Voor gasten die weinig aan dansen toekomen, en/of gasten die nog niet lang dansen en nog bang/verlegen zijn om een andere gast ten dans te vragen is de taxidanser er ook.

Een Taxidanser Zal Een Dans Niet Weigeren

Het is de bedoeling dat de gasten een taxidanser vragen om met hen te dansen en niet andersom.

Als de taxidanser gevraagd wordt zal hij niet weigeren. Dus ook niet door bekenden. Tenzij de taxidanser net even gaat pauzeren of een sanitaire stop gaat maken.

Zij streven er naar om twee á drie nummers met een gast te dansen en daarna door te wisselen. Het is ook afhankelijk of het korte of lange nummers zijn. Het blijft een streven.

Dus gasten, stap op een taxidanser af en wacht niet af tot een taxidanser je komt halen!

Herkenbaarheid Van Een Taxidanser

Onze taxidansers zijn herkenbaar aan hun Kizomba Lounge (KL) shirts of lichtgevende bandjes om hun arm.

Als het lichtje niet brandt, houdt dit in dat zij aan het pauzeren zijn. Dragen zij later op de avond geen KL shirt meer of geen lichtgevend bandje, dan houdt dat in dat zij niet meer als taxidanser fungeren maar “vrij” zijn.

Een Taxidanser Doet Zijn Uiterste Best

Ga er vanuit dat zij hun uiterste best doen om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen.

Onze taxidansers zijn bewust dat ze niet iedereen tevreden kunnen stellen. Ook kunnen zij niet met alle gasten (even lang) dansen.

Wij vertrouwen erop dat door deze omschrijving meer begrip komt voor de taxidansers.

Greetz,
Team KL❤
=================================
English

Principle Of A Taxidancer

There remains much uncertainty about the phenomenon of taxi dancers, resulting in incomprehension and negativity among the guests. That’s why we want to explain what you can expect from a taxi dancer (at Kizomba Lounge).

A Taxi dancer Is Extra Service

Taxi dancers are not obliged to ask the guests along the side to dance. However, this often happens! This should be seen as an extra service.

As with a “real” taxi, you can not expect a taxidriver to stop everyone in the street asking if they need a ride. Likewise not from a taxi dancer.

original Purpose Of The Taxi Dancers

The original purpose of the taxi dancers is to be there as a fill for the men’s shortage and for guests who don’t dance that much and / or guests who have not been dancing for a long time and are still afraid / shy to ask another guest to dance.

A Taxi danser Will Not Refuse A Dance

If the taxi dancer is asked, he will not refuse a dance. It is therefore the intention that the guests ask a taxi dancer to dance with them and not the other way around! They also not refuse the people they know. Unless the taxi dancer just takes a break or makes a sanitary stop.

They aim to dance two to three songs with a guest and then exchange them. It also depends on whether the songs are short or long. It remains an endeavor.

So guests, step up to a taxidancer and do not wait until a taxidancer comes to pick you up!

How To Recogniz A Taxi Dancer

Our taxi dancers are recognizable by their Kizomba Lounge (KL) shirts or luminous straps around their arm. If the light is not on, it means that they are having a break. If they wear no KL shirt or no luminous strap later in the evening, it means that they no longer act as taxi dancers but are “free”.

A Taxi Dancer Does His Utmost Best

Our taxi dancers are aware that they can never satisfy everyone and can not dance with all guests (equally), but assume that they do their utmost best to satisfy as many people as possible!

We hope that this description will bring more understanding for the taxi dancers.

Greetz,
Team KL❤